cenové relace

Nad 200 dětí je cena 45,-Kč za žáka

Do 200 dětí je cena 50 Kč za žáka

Vzdálenost nehraje roli při tvorbě ceny, cestovné je zdarma.