OBJEVTE S NÁMI SEBE A SVĚT


 

Novinkou na školní rok 2019/2020 je představení reagující na výročí sametové revoluce –

 

        

Přes totality ke svobodě

 aneb s čerty nejsou žerty!

 

 

Toto představení navazuje na 100ČSR, žáci se opět přes svoji hrdinku Áďu dozví další důležité skutečnosti naší nedávné historie.

Přednostně již nyní oslovujeme ZŠ, kde jsme vystupovali s představením 100ČSR, můžete si již nyní objednat představení Přes totality ke svobodě aneb s čerty nejsou žerty! na školní rok 2019/20.

Po zkušenostech z tohoto školního roku, kdy jsme měli na první pololetí 100% vyprodáno, přistupujeme k této možnosti, abyste si již nyní mohli zarezervovat termín na příští školní rok.

Důležité odkazy a připomínky na vše, co nás v souvislosti s připravovaným představením o národní cestě od totalit ke svobodě zaujalo a zaujme - vše podstatné naleznete v sekci TOTALITY - zde   

 

V tomto školním roce 2018-19 jsme uvedli představení 100ČSR, které reaguje na výročí založení první republiky. Na realizaci tohoto představení jsme spolupracovali s muzeem T. G. M. v Lánech a  Československou obcí legionářskou, za což jim patří náš velký dík. 100ČSR navazuje na představení U našich sousedů v Evropě 1 a 2.

Představení 100ČSR máme připraveno i pro 2. stupeň

Důležité odkazy a připomínky na vše, co nás v souvislosti se stoletým výročím republiky zaujalo - vše podstatné naleznete v sekci 100 ČST - zde   100 ČSR

 

 

 

Téma našich představení mohou být i inspirací pro učitele, kteří mají zájem s těmito tématy pracovat následně i v hodině či v projektovém dni.  Připravili jsme pro vás pracovní listy, které vycházejí z poznatků, se kterými se děti seznamují  při přestavení.

Děti se zábavnou, hravou a aktivní formou zapojují do představení formou interaktivních vstupů, soutěží, hádanek a osobních zkušeností.

 

Náš divadelně - edukativní  projekt   Objevte s námi sebe a svět

 

čerpá z průřezových témat  vydaných pro základní školy :

 

- Multikulturní výchova  -

 

 představení CESTUJEME ASIÍ -1. díl, TAJEMNÁ AFRIKA – 2. díl

 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -

 

představení  U NAŠI SOUSEDŮ V EVROPĚ 1. - 2. díl, 100ČSR, PŘES TOTALITY KE SVOBODĚ aneb s čerty nejsou žerty!

 

 

Celý projekt Objevte s námi sebe a svět

se tedy sestává z těchto představení:

§  Cestujeme Asií  ( od roku 2014)

§  Tajemná Afrika  (od roku 2015)

§  U našich sousedů v Evropě 1.díl (od roku 2016)

§  U našich sousedů v Evropě 2.díl (od roku 2017) 

§  100ČSR (od roku 2018) - 1. a 2. stupeň ZŠ

§  Přes totality ke svobodě aneb s čerty nejsou žerty (od roku 2019)


 

Dovolte abychom Vám představily novinku k stému výročí založení republiky – autorské představení, speciál  "100ČSR "na školní rok 2018-19.
100 ČSR navazuje na představení U našich sousedů v Evropě 1.,2., proto doporučujeme školám, které tyto dva díly neviděly aby si Evropu objednaly před představením 100ČSR. Na představení již přijímáme objednávky ( na školní rok 2018-19)
 
Na tomto projektu s námi spolupracuje muzeum T.G.M. v Lánech. Představení v regionu Rakovník, Jesenice, Lány budou pro zš uvedena přímo v prostorách muzeí, o čemž budou školy v daných regionech informovány přímo muzeem Rakovník.
 
Dále na našem projektu s námi spolupracuje Československá obec legionářská a to vzdělávacím projektem - "Legie do škol" -
 - Každá škola dostane zdarma výukový materiál- obrazový nosič, pracovní listy (schváleno MŠMT)!!!